Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику розміщуються статті, присвячені актуальним питанням геотехніки, наведено результати досліджень взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції», впливу сейсмічних або інших динамічних навантажень, фундаментів на слабких ґрунтах, фундаментів глибокого закладання, утримуючих конструкцій, оцінки стійкості схилів зсувонебезпечних територій, визначення параметрів ґрунтів польовими та лабораторними методами. Висвітлюються також інші проблеми геотехніки та фундаментобудування.
Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників науково-дослідних, проектних та будівельних організацій.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Основи та фундаменти" публікує оригінальні, раніше неопубліковані статті після рецензування та прийняття до публікації. Приймаються до перегляду тільки статті, які стосуються теми збірника.

Процедура рецензування статей, поданих до збірника "Основи та фундаменти", базується на наступних правилах:

1. Особлива увага приділяється таким аспектам:
- важливість теми статті, її відповідність тематиці збірника "Основи та фундаменти", а також актуальність назви та аннотації змісту статті;
- чіткість тексту статті, інтерпретація фактів і обґрунтування висновків;
- підхід до фактів, стиль статті та дотримання редакційних вимог збірника "Основи та фундаменти";
- значимість включених цифр і таблиць, а також компетентність цитування літератури.

2. Щонайменше два незалежних рецензента з наукової установи, відмінної від тієї, яку представляють автори, переглядають кожну статтю.

3. Рецензенти відбираються відповідно до їх компетенції по темі статті, яка подається для публікації. Між рецензентами та авторами статті є неприйнятними наступні відносини:
а) тісні особисті відносини (сімейні відносини, правові відносини або конфлікти);
б) відносини начальника-працівника,
в) безпосереднє наукове співробітництво протягом двох років до початку подачі статті.

4. В результатті рецензування стаття приходить до чіткого рішення щодо прийняття статті до публікації:
а) без виправлень;
б) з незначними виправленнями, які не потребують повторного перегляду;
в) з великими виправленнями, після чого документ має бути переглянуто знову, або рекомендується відхилити документ.

5. Автор / автори інформуються про результати та зміст рецензії, а також про рішення рецензентів, при цьому імена рецензентів не розголошуються.

На основі результатів рецензування статей, письмових відповідей на них та виправленої версії статті, що надсилається автором, редактор приймає рішення про те, чи слід опублікувати документ у збірник "Основи та фундаменти" або відхилити його.

 

Періодичність публікації

Періодичність видання журналу: двічі на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.