Редакційна колегія

Бойко Ігор Петрович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геотехніки КНУБА (відповідальний редактор).

 Підлуцький Василь Леонідович - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геотехніки КНУБА (відповідальний секретар).

Члени редколегії:

Винников Юрій Леонідович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ ім. Кондратюка.

 Волошкіна Олена Семенівна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища КНУБА.

 Дубровський Михайло Павлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри морські, річні порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація ОНМУ.

 Зоценко Микола Леонідович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ ім. Кондратюка.

 Корнієнко Микола Васильович - кандидат технічних наук, професор, професор кафедри геотехніки КНУБА.

 Сахаров Володимир Олександрович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри Будівельної Механіки Інституту Будівництва Університету Зеленогурського.

 Сахаров Олександр Сергійович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування НТУ«КПІ».

 Сєдін Володимир Леонідович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ і фундаментів ДВНЗ «ПДАБА».

 Трофимчук Олександр Миколайович - доктор технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору.

 Шайна Вальдемар – доктор технічних наук, професор, декан Факультету Будівництва, Архітектури і навколишнього середовища, Завідувач кафедри будівельних технологій, геотехніки та геодезії Університету Зеленогурського.

 Катценбах Рольф – доктор технічних наук, професор, президент Katzenbach GmbH, Darmstadt, Germany, 64293.