Фінансування журналу

Видавець

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів Видавничої справи  КВ № 4038 від 14.02.2000

Kyiv National University of Construction and Architecture