Редакційний штат

Відповідальний секретар

  1. Пан Vasyl Pidlutskyi, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

Редакційна колегія

  1. Юрій Леонідович Винников, Полтавський націо-нальний технічний університет імені Юрія Кондра-тюка, Україна