DOI: https://doi.org/10.32347/0475-1132.39.2019.74-79

Загальна характеристика поверхневих шарів грунту на території республіки Конго (Баззавіль)

Nikolay Kornienko, Ndinga Many Rodolphe

Анотація


Для всієї Африки між тропіками характерний латеритний процес ґрунтоутворення. В екваторіальному кліматі під вологими вічнозеленими лісами розвинуті ґрунти червоно-жовті латеритні, для яких характерна хороша аерація і водопроникність. Лише в західній частині западини Конго, де стік рік дуже уповільнений, велику площу займають латеритні глейові і тропічні болотні ґрунти .Наведена загальна характеристика ґрунтів. Виконана загальна оцінка ґрунтів на території Конго, яка дозволяє в цілому виділити чотири основні класи: вивітрілі ґрунти, підзоли, ферралітичні ґрунти, гідроморфні ґрунти. Показана ґрунтова карта і основні види ґрунтів в Конго. Розглянута загальна геологічна характеристика розглядаємих будівельних майданчиків, що розташовані в різних областях країни;  зроблено інженерно-геологічний розріз майданчика  будівництва на області Пул ( м. Бразавіль). Загальний опис майданчиків за картосхемою в Конго: всі експериментальні майданчики на рівнинній території, що відносяться до першої та другої річкових терас, використовується для місцевої житлової і промислової забудови. Щоб практично розкрити будівельні властивості: ґрунтів вивітрилі ґрунти, підзоли, ферралітичні грунти, гідроморфні грунти в окремих шарів в окремих областях території країни, що приведені в них, було використано фактичний матеріал геотехнічних досліджень з таких енкспериментальних майданчиків (місцеві виробничі дослідження).

Приведено середні показники для грунтів. Були отримані ізополя деформації в основі при навантаженні на рівні підошви фундаменту в 100 кН/м при зовнішньому погонному навантаженні на фундамент шириною 1.2м.

При будівництві в Конго використовуються низинні ділянки, а не гірські. Людям зручно жити там де є вода. Оцінка цих ґрунтів по деяким пунктам вказує, що вони складені  різними ґрунтами суглинками, піщаниками, латеритами. Проектування повинно вестися : 1) за розрахунками з врахуванням досвіду; 2) за приписом.

 


Ключові слова


ізополя напружень; вивітрилі ґрунти; підзоли; ферралітичні грунти; гідроморфні грунти; поверхневі шари грунту; підошви фундаменту;

Повний текст:

PDF

Посилання


AUBERT G. (1955). Observations sur quelques sols mis en culture à Loudima (MoyenCongo), Cote IEC (1): MC. 45, 6 p. (in France).

AUBERT G., BRUGIËRE J.-M., OLLAGNIE H., PRËVOT P. (1955). Dégradation du sol et toxicité manganique. Oléagineux, 10' an., 239-244 p. (in France).

AUBERT (G.) et SEGALEN (P.), 1966. - Projet de classification des sols ferrallitiques. Cahiers ORSrOM sér. Pédo/., IV, 4, 97-112p. (in France).

BENOIT-JANIN J. (1956). Etude des sols de la Vallée de la Likouala-aux-Herbes (MoyenCongo). Cote IEC: MC. 49, 10 p. (in France).

Osnovy ta fundamenty sporud: DBN V.2.1–10–2009. (2009). Kyiv: Minregionbud Ukrayiny, 107 (in Ukrainian).

Norme NF EN ISO 1488-1 (2003). Dénomination, description et classification des sols. Mai. 32 р. (in France).

Norme XP P 94-011. (1999): Description, identification et dénomination des sols. Août. 24 p. (in France).

Eurocode 7: Geotechnical design. Part 2: Ground investigation and testing. (1997).
Copyright (c) 2020 ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ / Bases and Foundations

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.