DOI: https://doi.org/10.32347/0475-1132.38.2019.22-27

Розподіл напружень у основі стрічкових фундаментів з врахуванням впливу коефіцієнта пористості

Oleg Malyshev, Pavlo Oliinyk

Анотація


У статті звернуто увагу, що характер розподілу напружень має важливе значення при визначенні деформацій основи фундаментів, розрахунок яких є головним для стрічкових фундаментів. Описано, що напруження в ґрунтах безпосередньо під навантаженням значно перевищують теоретичні, визначені за формулами теорії пружності. Приведено формули, що дають можливість визначити складові напружень від полосового навантаження, рівномірно розподіленого по підошві стрічкового фундаменту, згідно теорії лінійно-деформованого середовища. Описано, що для визначення достовірних значень деформацій, використання рівнянь теорії пружності є недостатнім. Вказано на необхідність враховувати додаткові умови, які випливають із фізичної природи ґрунтів, як дисперсного середовища, тобто зміну коефіцієнта пористості при зміні тиску за законом ущільнення. Звернуто увагу на вирішення задачі про розподіл напружень в ґрунтовому масиві від навантаження, прикладеного на поверхні з врахуванням коефіцієнта пористості ґрунтів. Приведено формули, що дають можливість визначити складові напружень від полосового навантаження, рівномірно розподіленого по підошві стрічкового фундаменту з урахуванням стану ґрунту. Досліджено вплив коефіцієнта пористості на характер розподілу напружень у основі стрічкових фундаментів, отримано дані для можливості аналітичних розрахунків. Визначено коефіцієнти залежності вертикальних напружень від прикладеного навантаження для ґрунтів з різним коефіцієнтом пористості. Виконана порівняльна оцінка отриманих результатів з приведеними теоретичними рішеннями. Для наглядної оцінки впливу коефіцієнта пористості на характер розподілу напружень в основі, приведено графіки залежності коефіцієнта зміни напружень α від відносної глибини ς.

Ключові слова


Коефіцієнт пористості; характер розподілу; напруження; стрічковий фундамент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Osnovy ta fundamenty sporud. Osnovni polozhennya proektuvannya: DBN V.2.1–10– 2009. (2009). Kyiv: Ukrarhbudinform, 104 (in Ukrainian).

Gorbunov-Posadov M.I., Ilyichev VA, Krutov VI I. [and others]; under the general editorship Sorochan E.A. and Trofimenkov Y.G.(1985). Osnovaniya, fundamenty i podzemnye sooruzheniya: spravochnik proektirovschika [Base, foundations and underground structures: reference book of the designer]. Moscow: Stroyizdat, 480 (in Russian).

Florin V.A. (1959). Osnovy mexaniki gruntov. Tom 1. Obschie zavisimosti i napryazheniya sooruzheniy. [Basics of soil mechanics. Volume 1. General dependencies and stress structures]. Leningrad: Gosstroyizdat, 359 (in Russian).

Tsymbal S.Y., Chibiyarakov V.K. (2005). Rozpodil napruzhen’ v osnovi stovpchastykh fundamentiv. [Distribution of stresses on the base of columnar foundations]. Osnovy i fundamenty: Mizhvidomchyj naukovo-tekhnichnyj zbirnyk. Kyiv: KNUBA, 29. 132-137 (in Ukrainian).

Tsymbal S.Y., Shahmohammadi M. (2009). Rozpodil napruzhen’ v osnovi strichkovykh fundamentiv. [Distribution of stresses on the

base of strip foundations]. Opir materialiv i teoriya sporud. Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk. Kyiv: KNUBA, 84. 147-154 (in Ukrainian).
Copyright (c) 2020 ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.