№ 38 (2019): Основи та фундаменти

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним питанням геотехніки, наведено результати досліджень взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції», впливу сейсмічних або інших динамічних навантажень, фундаментів на слабких ґрунтах, фундаментів глибокого закладання, утримуючих конструкцій, оцінки стійкості схилів зсувонебезпечних територій, визначення параметрів ґрунтів польовими та лабораторними методами. Висвітлюються також інші проблеми геотехніки та фундаментобудування. Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників науководослідних, проектних та будівельних організацій. Видання здійснює публікації за спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Київського національного університету будівництва і архітектури, протокол № 23 від 31.05.2019 року.

Опубліковано: 2019-05-31

Статті