DOI: https://doi.org/10.32347/0475-1132.38.2019.53-64

Врахування коефіцієнту пористості ґрунтів для визначення опору по бічній поверхні бурових паль

Irina Maevska, Natalya Blashchuk

Анотація


Проаналізований вплив коефіцієнту пористості піщаних та глинистих ґрунтів на несучу здатність бурових паль. При вирішенні поставленої задачі були використані результати статичних випробувань бурових та буроін’єкційних паль, виконаних у Науководослідному інституті будівельного виробництва та Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій м. Київ. Розглянуті результати натурних випробувань 17-ти бурових паль з 10-ти різних майданчиків та 38-ми буроін’єкційних паль з 10-ти різних майданчиків. Аналізувався граничний опір паль різної довжини та діаметру, розміщених у різних ґрунтах. Для розв’язання поставленої задачі використовувався геотехнічний програмний комплекс «Plaxis 3D Foundation», за допомогою якого моделювався напружено-деформований стан бурової палі в пісках різної крупності та щільності та глинистих ґрунтах різних видів з показниками текучості 0,2; 0,3; 0,5 та 0,6. Побудовано графіки залежності та проаналізовано вплив коефіцієнта пористості піщаних та глинистих ґрунтів на несучу здатність бурової палі довжиною до 10 м. Встановлено, що при зменшенні коефіцієнта пористості несуча здатність бурової палі збільшується у всіх випадках. Порівняння несучої здатності, визначеної з врахуванням коефіцієнта пористості, з несучою здатністю, визначеною за чинними нормами, показало, що результат, одержаний за нормами, відповідає верхній межі діапазону змінення коефіцієнта пористості, а отже при меншому значенні коефіцієнту пористості нормами закладений резерв міцності. В результаті проведеного математичного моделювання отримані нові таблиці для визначення опору ґрунту по боковій поверхні бурових паль з врахуванням коефіцієнту пористості. Результати розрахунків з використанням запропонованих таблиць порівняні з результатами статичних випробувань бурових паль. Результати показали кращу відповідність дослідним даним у порівнянні з методикою норм. Розроблені таблиці дозволяють встановити більш достовірну розрахункову величину несучої здатності бурових паль. Врахування коефіцієнту пористості при визначенні несучої здатності бурових паль в піщаних та глинистих ґрунтах дозволяє реалізувати резерви несучої здатності таких паль, закладені в чинних нормах при низьких значеннях коефіцієнту пористості, і одержати більш економічне рішення. Крім цього це дає змогу зменшити кількість дослідних паль, які підлягають статичному випробуванню на будівельному майданчику.

Ключові слова


ґрунтова основа; паля; коефіцієнт пористості; несуча здатність палі;

Повний текст:

PDF

Посилання


Osnovy ta fundamenty sporud. Zmina 1,2: DBN V.2.1–10–2009. (2011). Kyiv: Minregionbud Ukrayiny, 161 (in Ukrainian).

Mayevsʹka I.V., Blashchuk N.V. Romanov S.V. (2016). Vdoskonalennya metodyky vyznachennya nesu-choyi zdatnosti burovykhpalʹ [Improvement of the technique of determining the bearing capacity of drilling piles]. Budivelʹni konstruktsiyi: Mizhvidomchyy naukovo-tekhnichnyy zbirnyk. K.: NDIBK, 83, 616-625 (in Ukrainian).

Mayevsʹka I.V., Blashchuk N.V., Hrushevsʹka A.V. (2017) Vyznachennya nesuchoyi zdatnosti burovykh palʹ z urakhuvannyam

koefitsiyenta porystosti gruntiv [Determination of bearing capacity of drilling piles taking into account soil porosity coefficient] Proceedings of the 2nd International Conference «Challenges in Geotechnical Engineering 2017» November, 20th–23rd 2017, Kyiv,

Ukraine/ [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: https://www.cgeconf.com/ua/articles.html (in Ukrainian).

Mayevsʹka I.V., Syrota YU.V. (2018) Zalezhnistʹ oporu burovykh palʹ po bichniy poverkhni vid koefitsiyentu porystosti u hlynystykh gruntakh [Dependence of drilling pile resistance on the lateral surface on the porosity coefficient in clay soils]. Tezy mizhnarodnoyi n/t konferentsiyi «Innova-tsiyni tekhnolohiyi v budivnytstvi». Vinnytsya: VNTU. [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/it b2018/paper/view/6014.

Zotsenko М.L. (2004). Suchasni problem pal`ovogo fundamentobuduvannya [Modern problems of pile foundation buildings]. Budivel`ni konstrukciyi. Kyiv: NDIBK, 61 (2), 33-39 (in Ukrainian).
Copyright (c) 2020 Основи та фундаменти

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.