№ 39 (2019)

Основи та фундаменти

DOI: https://doi.org/10.32347/0475-1132.39.2019

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним питанням геотехніки, наведено результати досліджень взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції», впливу сейсмічних або інших динамічних навантажень, фундаментів на слабких ґрунтах, фундаментів глибокого закладання, утримуючих конструкцій, оцінки стійкості схилів зсувонебезпечних територій, визначення параметрів ґрунтів польовими та лабораторними методами. Висвітлюються також інші проблеми геотехніки та фундаментобудування. Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників науководослідних, проектних та будівельних організацій. Видання здійснює публікації за спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Київського національного університету будівництва і архітектури, протокол № 30 від 20.12.2019 року.

Зміст

Статті

Особливості роботи підпірних стін з буронабивних паль у текучих супісках PDF
Igor Boyko, Liudmyla Skochko, Volodymyr Skochko 9-18
Development and study of innovative deep water piled structures of high bearing capacity PDF (English)
Michael Doubrovsky, Andrey Gerashchenko, Igor Dobrov, Olga Dubrovska 19-26
Технологічні особливості влаштування буроін’єкційних паль в глинистих ґрунтах PDF
Igor Boyko, Oleg Krivenko 27-32
Дослідження зміни несучої здатності бурових паль в залежності від методів її визначення PDF
Vasul Pidlutskiy, Oleksandr Gavryliuk, Viacheslav Demidov 33-40
Дослідження активізації деформацій основи на зсувонебезпечних схилах при техногенній дії PDF
Eduard Petrenko 41-55
Визначення основних параметрів працездатності вдавлених висячих паль PDF
Iryna Karpiuk, Vasyl Karpiuk 56-64
Числове моделювання польових штампових випробувань, вплив граничних умов ґрунтового масиву на осідання штампу при моделюванні PDF
Igor Boyko, Serhii Chechelnytskyi 65-73
Загальна характеристика поверхневих шарів грунту на території республіки Конго (Баззавіль) PDF
Nikolay Kornienko, Ndinga Many Rodolphe 74-79